Nasze realizacje:

Kontakt

ul. Madziarów 21
04-444 Warszawa

Tel: +48 22 673 46 64
Fax: +48 22 673 47 38

e-mail: info@instal-bud.pl

Inwestor Obiekt Data zakończenia
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa ul. Nowogrodzka 1/3/5 30 czerwiec 2013
zamknij

Prace w branży budowlanej

a/ modernizacja wejścia głównego od strony ulicy Brackiej

 • roboty rozbiórkowe
 • roboty konstrukcyjne - wyburzenie i wykonaniem nowego stropu w technologii żelbetowej
 • stolarka okienna
 • ślusarka drzwiowa
 • oszklenia bezszprosowe w tym automatyczne drzwi przesuwne
 • ślusarka przeciwpożarowa
 • okładziny kamienne ścian 
 • posadzki kamienne
 • sufity podwieszane z płyt g-k oraz w technologii Ecophone

Prace w branży sanitarnej

a/ instalacja wentylacji mechanicznej na parterze i antresoli

b/ instalacja klimatyzacji na parterze i antresoli

c/ instalacja centralnego ogrzewania na parterze i antresoli 

 

Prace w branży elektrycznej

a/ wymiana instalacji zasilającej i oświetleniowej na parterze i antresoli

 

Prace w branży teletechnicznej

a/ doposażenie w  system sygnalizacji pożaru

b/ doposażenie w instalacje dźwiękowych systemów ostrzegawczych

c/ doposażenie w instalacje sieci strukturalnej

d/ doposażenie w instalacje kontroli dostęp

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa ul. Nowogrodzka 1/3/5 01 czerwiec 2013
zamknij

Prace w branży budowlanej

   a/ modernizacja pokoi biurowych oraz korytarzy na piętrach od I do VII

 • roboty rozbiórkowe
 • roboty konstrukcyjne – wyburzenie i wykonanie nowych podziałów pomieszczeń biurowych
 • roboty tynkarskie
 • roboty malarskie
 • wymiana posadzek z wykładziny PCV oraz dywanowej
 • ślusarka drzwiowa
 • ślusarka przeciwpożarowa
 • zabezpieczenia przeciwpożarowe 
 • sufity podwieszane w technologii Ecophone

Prace w branży elektrycznej

   a/ wymiana instalacji zasilającej i oświetleniowej na piętrach I-VII

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa ul. Nowogrodzka 1/3/5 01 czerwiec 2013
zamknij

Prace w branży budowlanej

a/ wykonanie izolacji poziomej – pomieszczenia piwniczne

b/ odkopanie fundamentów celem wykonania izolacji pionowej ścian i fundamentów wokół budynku wraz z przywróceniem nawierzchni

c/ modernizacja pomieszczeń piwnicznych w pełnym zakresie wraz z wykonaniem dwóch pomieszczeń archiwum w pełni wyposażonych

d/ modernizacja pomieszczeń parteru i antresoli wraz z dwoma salami konferencyjnymi

 • roboty rozbiórkowe
 • roboty konstrukcyjne - wyburzenie i wykonaniem nowego stropu w technologii żelbetowej
 • stolarka okienna
 • ślusarka drzwiowa
 • oszklenia bezszprosowe w tym automatyczne drzwi przesuwne
 • ślusarka przeciwpożarowa
 • okładziny kamienne ścian 
 • posadzki kamienne
 • sufity podwieszane z płyt g-k oraz w technologii Ecophone

 

Prace w branży sanitarnej

a/ instalacja wodna w całym budynku wraz z białym montażem

b/ instalacja kanalizacyjna w całym budynku wraz z białym montażem

c/ sieć kanalizacyjna

d/ instalacja wentylacji mechanicznej w piwnicy, na parterze i antresoli

e/ instalacja klimatyzacji na parterze i antresoli

f/ instalacja centralnego ogrzewania w całym budynku

g/ instalacja ciepła technologicznego oraz modernizacja węzła cieplnego z tym związana

 

Prace w branży elektrycznej

a/ wymiana wewnętrznych linii zasilających 

b/ instalacja oświetlenia ewakuacyjnego z centralą monitorowania układów awaryjnych

c/ instalacja siłowa i sterownicza gniazd

d/ wymiana rozdzielni głównej wraz z przeniesieniem układu pomiarowego

 

Prace w branży teletechnicznej

a/ instalacja systemów sygnalizacji pożaru na parterze i antresoli

b/ instalacja dźwiękowych systemów ostrzegawczych na parterze i antresoli

c/ instalacja sieci strukturalnej na parterze i antresoli

d/ instalacja systemów alarmowych na parterze i antresoli

e/ instalacje kontroli dostępu na parterze i antresoli

f/ instalacja telewizji dozorowej na parterze i antresoli

g/ instalacja systemów audio - wizualnych w dwóch salach konferencyjnych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa ul. Nowogrodzka 1/3/5 Warszawa ul. Bracka 4 01 marzec 2012
zamknij

Prace w branży budowlanej

a/ wykonanie izolacji przeciwwodnej pomieszczeń piwnicznych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa ul. Nowogrodzka 1/3/5 Warszawa ul. Bracka 4 01 czerwiec 2011
zamknij

Prace w branży budowlanej

a/ remont pomieszczeń zaplecza kuchennego

 

Prace w branży elektrycznej  

a/ wykonanie systemu łączności rządowej

b/ wykonanie systemu telewizji kablowej

c/ wykonanie okablowania do kamer CCTV

d/ modernizacja rozdzielnic

e/ wymiana linii zasilających

 

Prace w branży teletechnicznej

a/ modernizacja instalacji DSO

b/ modernizacja instalacji SSP

c/ montaż urządzeń kontroli dostępu

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska Warszawa ul. Nowowiejska 20 01 listopad 2010
zamknij

Prace w branży budowlanej

a/ roboty demontażowe w 19 pomieszczeniach sanitariatów 

b/ montaż glazury i terakoty  w 19 pomieszczeniach sanitariatów

c/ montaż systemowych kabin sanitarnych w 19 pomieszczeniach sanitariatów

 

Prace w branży sanitarnej

  a/ wymiana instalacji wodnej w 19 pomieszczeniach sanitariatów

  b/ wymiana instalacji kanalizacyjnej w 19 pomieszczeniach sanitariatów

 

Prace w branży elektrycznej

a/ wymiana instalacji zasilającej i oświetleniowej w 19 pomieszczeniach sanitariatów

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście Warszawa ul. Nowogrodzka 43 Zespół Szkół Gastronomicznych Warszawa ul. Poznańska 6/8 01 sierpień 2010
zamknij

Prace w branży budowlanej

a/ roboty demontażowe w pomieszczeniach kuchennych oraz restauracji 

b/ montaż glazury i terakoty  w pomieszczeniach kuchennych

c/ montaż okładziny tapetowej w restauracji

d/ roboty malarskie w pomieszczeniach kuchennych oraz restauracji  

e/ montaż sufitów podwieszanych w technologii z płyt g-k 

 

Prace w branży sanitarnej

a/ wymiana  instalacji wodnej  w pomieszczeniach kuchennych

b/ wymiana  instalacji kanalizacyjnej w  pomieszczeniach kuchennych

c/ dostawa i montaż wyposażenia kuchni

 

Prace w branży elektrycznej

a/ wymiana instalacji zasilającej i oświetleniowej w pomieszczeniach kuchennych oraz restauracji

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa ul. Nowogrodzka 1/3/5 01 listopad 2009
zamknij

Prace w branży budowlanej

a/ roboty demontażowe w 16 pomieszczeniach sanitariatów 

b/ montaż glazury i terakoty  w 16 pomieszczeniach sanitariatów

c/ montaż systemowych kabin sanitarnych w 16 pomieszczeniach sanitariatów

d/ montaż sufitów podwieszanych w technologii płyt g-k  w 16 pomieszczeniach sanitariatów

 

Prace w branży sanitarnej

a/ wymiana  instalacji wodnej  w 16 pomieszczeniach sanitariatów

b/ wymiana  instalacji kanalizacyjnej w 16 pomieszczeniach sanitariatów

c/ wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w 16 pomieszczeniach sanitariatów

 

Prace w branży elektrycznej

a/ wymiana instalacji zasilającej i oświetleniowej w 16 pomieszczeniach sanitariatów

b/  wymiana elektrycznej sieci dedykowanej wraz z tablicami piętrowymi 

Międzyzakładowe Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domów Mieszkalnych ”Ochota” Warszawa ul. Opaczewska 43 Zespół Mieszkalno Usługowy ”Racławicka” Warszawa ul. Bohdanowicza 19 01 sierpień 2009
zamknij

Prace w branży budowlanej

a/ wykonanie izolacji pionowej ścian

b/ wykonanie zbiornika przeciwpożarowego

c/ izolacja płyt tarasowych

d/ roboty wykończeniowe tarasów i schodów

e/ roboty wykończeniowe pomieszczeń technicznych i komórek lokatorskich

f/  ocieplenie elewacji

 

Prace w branży drogowej

a/ roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

b/ podbudowa i nawierzchnia chodników z kostki brukowej

c/ podbudowa i nawierzchnia wjazdów i placu manewrowego z kostki brukowej 

d/wykonanie ogrodzenia wokół budynku   

e/ odwodnienie terenu

f/ szata roślinna – usuwanie drzew i krzewów wraz z nasadzeniami zastępczymi

 

Prace w branży sanitarnej

a/ instalacja wodna w pomieszczeniach piwnicznych  

b/ instalacja kanalizacyjna w pomieszczeniach piwnicznych

c/ instalacja wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach piwnicznych

d/ instalacja wentylacji przeciwpożarowej w pomieszczeniach piwnicznych

 

Prace w branży elektrycznej  

a/ montaż instalacji zasilającej i oświetleniowej w pomieszczeniach piwnicznych wraz z montażem białego montażu

 

Prace w branży teletechnicznej

a/ instalacja systemów sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach piwnicznych 

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Warszawa ul. Rakowiecka 25/2 7 Zespół Szkół Nr. 61 Warszawa ul.Wiktorska 30/32 01 listopad 2008
zamknij

Prace w branży budowlanej

a/ roboty demontażowe w 12 pomieszczeniach sanitariatów 

b/ przebudowa  12 pomieszczeniach sanitariatów 

c/ montaż glazury i terakoty  w 12 pomieszczeniach sanitariatów

d/ montaż systemowych kabin sanitarnych w 12 pomieszczeniach sanitariatów

e/ remont Sali gimnastycznej wraz z zapleczem:

 • wymiana tynków wraz z zabezpieczeniem ścian
 • wymiana podłogi na podłogę sportową  
 • wymiana stolarki
 • montaż wyposażenia sportowego  
   

Prace w branży sanitarnej

a/ wymiana  instalacji wodnej  w 12 pomieszczeniach sanitariatów oraz zapleczu Sali gimnastycznej

b/ wymiana  instalacji kanalizacyjnej w 12 pomieszczeniach sanitariatów oraz zapleczu Sali gimnastycznej

c/  wymiana instalacji centralnego ogrzewania w 12 pomieszczeniach sanitariatów oraz zapleczu Sali gimnastycznej

d/ wymiana instalacji hydrantowej w całym budynku

e/ wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej na zapleczu Sali gimnastycznej

 

Prace w branży elektrycznej

a/ wymiana instalacji zasilającej i oświetleniowej w 12 pomieszczeniach sanitariatów oraz Sali gimnastycznej i na zapleczu

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście Warszawa ul. Nowogrodzka 43 Szkoła Podstawowa nr. 34 Warszawa ul. Kruczkowskiego 12 B 01 sierpień 2007
zamknij

Prace w branży budowlanej

a/ roboty adaptacyjne pomieszczeń szkolnych

 

Prace w branży sanitarnej

a/ wymiana  instalacji wodnej  wraz z białym montażem

b/ wymiana instalacji kanalizacyjnej wraz z białym montażem

c/ wymiana instalacji ciepła technologicznego

d/ wymiana instalacji gazowej

e/ wykonanie instalacji wentylacyjnej

f/ wykonanie instalacji klimatyzacyjnej

 

Prace w branży elektrycznej

a/ wykonanie instalacji elektrycznej

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Warszawa ul. Rakowiecka 25/2 7 Szkoła Podstawowa Nr. 33 Warszawa ul. Cieszyńska 8 01 sierpień 2006
zamknij

Prace w branży budowlanej

a/ roboty demontażowe w pomieszczeniach bloku żywienia  

b/ przebudowa ścian konstrukcyjnych w pomieszczeniach bloku żywienia

c/ roboty montażowe w pomieszczeniach bloku żywienia

 • roboty tynkarskie
 • roboty murarskie
 • roboty glazurnicze
 • roboty malarskie

d/ termorenowacja ścian pomieszczeń bloku żywienia

 

 

Prace w branży sanitarnej

a/ wymiana  instalacji wodnej  w pomieszczeniach bloku żywienia

b/ wymiana  instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniach bloku żywienia

c/ przebudowa przyłącza i wewnętrznej instalacji gazowej

d/ wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach bloku żywienia

 

Prace w branży elektrycznej

a/ wymiana instalacji zasilającej i oświetleniowej w pomieszczeniach bloku żywienia

b/ montaż instalacji wyrównawczej

Dom Dziecka im. KS.G.P. Baudouina Warszawa ul. Nowogrodzka 75 01 czerwiec 2005
zamknij

Prace w branży budowlanej

a/ roboty demontażowe na jednej kondygnacji w pomieszczeniach użytkowych oraz pomieszczeniach sanitariatów

b/ montaż glazury i terakoty  w pomieszczeniach sanitariatów 

c/ roboty tynkarskie w pomieszczeniach użytkowych

d/ roboty malarskie w pomieszczeniach użytkowych  

 

Prace w branży sanitarnej

a/ wymiana  instalacji wodnej  w pomieszczeniach sanitariatów

b/ wymiana  instalacji kanalizacyjnej w  pomieszczeniach sanitariatów 

c/ wymiana instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach sanitariatów oraz pomieszczeniach użytkowych

 

Prace w branży elektrycznej

a/ wymiana instalacji zasilającej i oświetleniowej na jednej kondygnacji

 

Copyright © 2022 INSTAL-BUD - roboty sanitarne i budowlane..
Wszelkie prawa zastrzeżone.
budowa strony www: L77.pl